Ventilatie : de voornaamste principes

Het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes is al lang gekend. De norm NBN 50-001 dateert al van 1991!

Gelukkig wordt er in de EPB-regelgeving naast de aandacht voor een goede isolatie en luchtdichtheid ook steeds meer belang gehecht aan een goede ventilatie.

De recente corona-crisis heeft het belang van een goede ventilatie ook duidelijk aangetoond!

De principes van een goede ventilatie zijn eenvoudig:

- verse lucht toevoeren in leefruimtes (woonkamer, slaapkamers, bureel ed.)

- de vervuilde lucht afvoeren in natte lokalen (keuken, badkamer, wc & wasplaats ed.)

- doorvoer voorzien via spleten onder of roosters in de binnendeuren, zodat er een luchtcirculatie ontstaat tussen de leefruimtes en de natte lokalen

Dit kan op 4 verschillende wijze gebeuren:

- type A : zowel de aanvoer als de afvoer gebeurt op natuurlijke wijze

- type B : de toevoer gebeurt mechanisch, de afvoer op natuurlijke wijze

- type C : de aanvoer gebeurt op natuurlijke wijze, de afvoer gebeurt mechanisch

- type D : zowel de toevoer als de afvoer gebeuren mechanisch

Type D vergt veel kanalen en wordt dan ook meestal enkel toegepast in nieuwbouwwoningen. Type C is zowel bij renovatie als bij nieuwbouw mogelijk. Type A en B worden zelden toegepast.

Daarnaast is er nog een systeem C+ waarbij de afvoer vraag gestuurd wordt: bij verhoogd CO²-gehalte of een verhoogde luchtvochtigheid zal het ventilatieniveau automatisch verhoogd worden.

Schematisch ziet een systeem C of C+ er als volgt uit:

Systeem C

Een systeem D ziet er als volgt uit:

Systeem D

Naast meer kanalen, vergt een dergelijk systeem ook meer onderhoud: er wordt immers lucht ingeblazen via kanalen. Deze moeten dan ook geregeld gereinigd worden om te vermijden dat stof en insecten die zich in de inblaaskanalen verzamelen een nadelige invloed hebben op het binnenklimaat in de woning (het zgn. sick-building syndroom).